Basa Jawa Ana Ing Pucuking Eri

Kaya apa wae ya, judule Basa Jawa Ana ing Pucuking Eri, tansah nguwatirake, marahi prihatin. Jaman saiki basa Indonesia sebagai basa persatuan dadi basa sing dominan ada ing sesrawungan, kamangka manggon ning desa.  Kanggo mungguhe persatuan lan kesatuan bangsa lan negara kuwi nguntungake banget, nanging kaya-kaya mesakake kabeh basa Ibu ning daerah liya, luwih elok maneh menawa basa Jawa dianggep kelas ngisor sauwise basa asing karo basa Indonesia. Waduh…kaya-kaya sing nganggo basa Jawa ora kethok wae. Wong sing dhuwe mobil mestti dibasa Indonesiani, nek numpak pit dingokoni Jowo, kaya-kaya basa Jawa ki kelas ngisoran. Emane iki kedaden ana ing tengah-tengah masyarakat padusunan. Basa Indonesia lan basa asing wus didadikake imej piye sugihe wong, pintere uwong, pikirane uwong, statuse uwong.

Menawa ing kancah sesrawungan tingkat nasional, nggunakake basa Indonesia iki penting, kudu, apamaneh menawa ngobrol karo wong liya daerah, kudu basa Indonesia, nanging nalika ngomongke kabudayaan Indonesia, kudune basa daerah ya aja dilalekake. Basa Ibu utawa basa daerah iku dadi bandhane lan pusakane kabudayan Indonesia, nek ilang njalari ilange kabudayaan nasional.

Akeh dalan kanggo nulungi basa Ibu, menawa ning Jogja yo basa Jawa. Pemerintah, swasta, LSM kudu nyambut gawe bareng-bareng supaya basa Jawa minangka basa Ibu ing JOgja ora dadi basa ngisoran, yen perlu dadi boso gaule para nom-noman ing tlatah Jogja. Basa Indonesia lan basa Jawa iso urip amping-ampingan tanpa rumangsa diilangake salah sijine, dadi aja ilang Jawane, ning ya ora ilang Indonesiane.

Aku tau krungu ana bocah ora nyambung nek diajak basa Jawa, apa maneh basa kromo, wah kaya ethok-ethok krungu kamangka Bapakne saba ning ngalas. Mulane jam pasinaoan basa Jawa kudu digrengsengake ana ing sekolah lan kulawarga. Kulawarga isa dadi sekolah basa Jawa kanggo anak-anake. Radio-radio lan tv kudu uga ngrengsengake basa Jawa. Nek ana acara basa Jawa ning radio lan tv mesti isa mbantu maneh, biyasane ning media ki ana tim kreatif, nah sapa ngerti basa Jawa isa dadi basa gaul. Lomba nulis basa Jawa dianakake rutin, lomba keluarga basa Jawa, lomba desa basa Jawa. Kabeh kudu ngupaya renaisance-ne kabudayan lokal.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s