Basa Jawa dadi Salah Sijining Jati Diri Tlatah Jogja

Jogja, tak nggo ngrani tlatah sing panggonane dumunung saka sikile Gunung Merapi tekan Pesisir Kidul, saka Kulon Progo tekan Prambanan, saka Menoreh tekan Pegunungan Sewu, yakuwi Daerah Istimewa Ngayogyakarta, pancen wus kaya Indonesia Mini, akeh banget sanak kadang saka njaban kutha Ngayogjakarta, tlatah sebrang, sing manggon ning kene, mbuh pirang taun lawase. Akeh-akehe dha ngangsu kawruh ning UGM, UNY, UIN, UAJY, UII, ISI lan isih akeh sekolah lan Universitas utawa Institut, utawa Akademi maneh ning tlatah iki. Menawa liwat ning kost-kost-an ngrungokake basa sing werna-werna, kayak sakwernane manuk didadikke siji, kon dha manggung kabeh, pancen ya endhah surasane. Nanging kepiye carane supaya basa jawa uga direteni dening bocah-bocah kuwi mau, kanggo pleh-oleh menawa bali ning daerahe, wah aku ning Jogja enthuk sangu isa basa lan kabudayan Jawa.

Jogja pancen kudu tetep dadi Indonesia mini, nanging basa Jawa kudu tetep dadi identitas diri Jogja. Endah tenan nek nyawang ning mall-mall, dalan bocah-bocah nom ngomong nganggo basa Jawa, yo pancen akeh aturane, nek isa dho dimodifikasi wae, kaya basa gaul, ben nganggo basa Jawa ki kethok ora ndesa, ning malah gaul banget. Aku krungu radio ning Jakarta sing ngango basa Banyumasan, wah jebulane basa daerah isa mlebu ning kutha metropolitan, isa dadi basa gaul. Mesthine basa Jawa yo isa, apamaneh Jogja ki kutha pendidikan.

Kulawarga Enom Jawa lan Wong-wong enom Jawa  padha isin menawa dianggep wong kelas ngisor mung amarga nganggo basa Jawa, kamangka basa Jawa dhuwe kandungan sing akeh maknane, kasopanan, kasusastran lan liya-liyane.

Jogja#ekosuryanti

korden.pit onthel

korden.pit onthel

Iklan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

w

Connecting to %s