Angele Basa Jawa (Difficulty Java Language)

Kerep banget aku krungu sambate para guru lan wong tuwo murid menawa bijine anake nggon mata pelajaran basa Jawa jeblok. Kamangka para guru ki ning nyinaoni bocah-bocah yo wis ra kurang-kurang, apa ning mulang sing kleru, apa wektune sinau ning sekolah ro ning ngomah sing kurang, apa cen bocah-bocah wis ra seneng sinau basa Jawa, apa kaluwarga Jawa ki wus ilang siunge, pa piye, embuh lah. Ngakune ya wong Jawa, ning marai ana-anakke basa Jawa, dha ra isa, apa cen angel basa Jawa saiki.

Wingi ana Ibu-Ibu nggoleki kancane, sing ana putrane sing isih cilik, “Dik, Ibuke pun tindhak arisan dereng?”

Bocah kuwi kilang kilong, malah ethok-ethok ora krungu, nganti dibolan-baleni, banjur nganggo basa Indonesia, “Dik, Ibu sudah pergi belum?”. Bocah kuwi banjur kandha,”Sudah, Bu”. E…alah, mbok ket mau ning takon nggo basa Indonesia. Apa basa Indonesia luwih gampang disinaoni, apa basa Jawa sing angel?

Ing Basa Jawa ana unggah-ungguh basa sing dinggo ana kahanan sing beda-beda, nalika pahargyan resmi, sing enom klawan sing tuwo, mulane ana kromo ngoko, kromo madyo, kromo inggil. Isa kuwalik-walik, sing marai lucu.

Contone :

Bapak turu, kula siram

(Bapak tidur, saya mandi), kuwi maknane isa werna-werna, yaiku nalika Bapak turu kula sira banyu, sing bener yakuwi Bapak tilem, kula adus.

Ibu mulih, kula kondur

(Ibu pulang, saya pulang), kudune kromo Inggil nggo mbasani sing tuwo, nangong donggo sing enom.

Aksara Jawa klebu ruwet banget disinaoni, amargo klebu ning njerone kudu sinau sandhangane (u, e, i, o, a, r, h, n), pasangane (aksara duplikatif nggo mateni aksara sadurunge), aksara murda, angka Jawa, lan liyan-liyane.

Ing basa Jawa ana ater-ater (awalan), mbedakake t karo th, d karo dh, e bebek karo e lele karo e pepet, tata basa (jejer, wasesa, lesan).

Paribasa lan tembang nambah angele sinau Jawa, urung ngapal-ngapalake jeneng-jeneng, aran-aran.

Contone :

Anak lanang siji wae : onthang-anthing

Anak loro lanang wadon : …………………..

Anak lanang lima kabeh : ……………………

Contone ka-wayangan :

Satriya ing jodhipati sapa? Sandhangane piye? Pusakane apa? Kratone ning ngendi? Garwane lan putrane sapa wae?

Iklan

2 thoughts on “Angele Basa Jawa (Difficulty Java Language)

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

w

Connecting to %s