Unggah Ungguh Basa

Menawa sampeyan kabeh ngendikan, samesthine kudu dhelok kahanan, marang sapa, ana ngendhi. Ana ing basa Jawa, menawa ngobrol karo kanca sabarakan utawa padha umure, sing wis dikenal akrab cukup nganggo basa ngoko ora apa-apa. Menawa ngobrol karo sing wus sepuh banget nganggo kromo inggil. Kromo tengah-tengah digunakake menawa lagi ngobrol karo wong tuwo nanging ana kahanan sing ora patio resmi, isa uga kanggo mbasakake awake dhewe menawa lagi ngobrol nganggo kromo inggil marang sing luwih tuwa. Maksudku ki umpamane diajak ngobrol karo wong kang luwih tuwa, awake dhewe sing luwih enom nganggo basa kromo inggil, nanging ben ora jomplang basane, awake dhewe mbasakake apa-apa sing kanggo awake dhewe nganggo basa kromo madya.

Tuladha :

“Menapa Eyang inggih badhe kondhur, amargi kula sampun ajeng manthuk”.

Ngendhika nganggo basa kromo marang wong liya mujudake pangurmatan liyan, nanging ora teges menawa ngendhika nganggo basa ngoko ki ora ngurmati, ning kahanan wae utawa malah dianggep awake dhewe kanca akrab.

Ngisor iki tuladha-tuladhane :

Ngoko—————–Krama—————–Krama Inggil

adhi———————adhi———————rayi

adoh——————–tebih———————–

alis———————-alis———————-imba

awak——————–badan——————salira

adus——————–adus——————–siram

ajang——————–ajang——————ambeng

aku———————-kula——————–kawula, adalem, abdi dalem

amit———————amit——————-kula nuwun

ambung—————-ambung—————aras

anak——————–anak——————-putra

anak-anak————-anak-anak————peputra

anggo——————angge—————–agem

ayo, enya————-mangga—————sumangga

ati———————-manah—————-panggalih

arep——————-ajeng, badhe———kersa

aran——————-nami——————asma

Balung—————-balung—————-tosan

bantal—————-bantal—————–kajang sirah

One thought on “Unggah Ungguh Basa

  1. Ping balik: 2010 in review « Seneng Sinau Jawa

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s