Ukara Pakon (Kongkonan/Pangakon) Lan Ukara Pitakon

Bocah-bocah sekolah mesthi dha bingung menawa ana pelajaran nggawe ukara pakon (kongkonan/pangakon) lan pitakon. Ukara pakon (menawa kongkonan/pangakon) ki apa? Ukara pitakon ki apa maneh. Wong tuwane ya dha bingung sing dimaksud ukara pakon ki apa? Ukara pitakon yakuwi ukara kang ngandhut teges nakokake apa wae lan biyasane ngaggo tembung pitakonan, kayata : Sapa kuwi?, Dina apa?, Genea?, Kepiye? lan liya-liyane. Ukara pakon (pangakon/kongkonan) yakuwi ukara kang tegese kongkonan utawa ajakan.

Tuladha ukara pitakon :

Kapan anggonmu lunga menyang Palembang ?

Sapa jenenge guru basa Jawa ning sekolahanmu?

Arep ning ngendi?

Piye carane nggawe wedang jae?

Jam pira adhimu mulih sekolah?

Sapa sing nyanyi ning kamar mandi kae?

Tuladha ukara pakon (kongkonan/pangakon):

Tulung jupukna garisan ning jero tasku!

Gawanen wungkusan iki!

Tukua lenga ning warung!

Gawea layang kanggo Pak Likmu sing ning Jakarta!

Setrikakna rasukane Bapakmu kuwi!

Resikana kamarmu!

Rampungna anggonmu sinau!

Gek ndang turu, sesuk kawanen lho!

Tulung gawekna aku ukara pakon lan pitakon, cacahe lima!

Iklan

8 thoughts on “Ukara Pakon (Kongkonan/Pangakon) Lan Ukara Pitakon

 1. sing gawe istilah tembung we salah kok…piye bisa wong ra padha bingung….pitakon pancen wis jelas maknone…lah yen pakon???

  pakon iku sajeatine tembung sipat. maksud wis dipaku….

  mejane pakon kabeh… artine meja meja sing ono kabeh digawe di tempelke kanthi coro dipaku….
  sepatune wis pakon… artine sepatune wis rusak nah le ndadani kanthi carar di paku….

  Dene tembung sing pas kanggo maksud tembung ing nduwur kudune dudu “pakon” nanging ‘Pangakon’ utawa “kongkonan”……….

  yen niat nguri urio basa yo gunaknobasa sing bener pisan…dadi basane ora rusak……

  • matur nuwun sanget masukanipun, niki kula pendhet saking kathah buku pelajaran, namung wonten ukara pakon lan pitakon, kula nggih manut, lan kula namung usaha sak sasagedipun, ra kethang namung setunggal wiji sawi ingkang leres, nggih kula usaha

 2. seneng banget rasane isih nemu wong-wong sing usaha nglestarekake boso jowo. separo perjalanan uripku wis tak lakoni ning perantauan jelas-jelas suwe-suwe aku rodo asing yen krungu utawa maca boso jowo … tapi aku ugo nyoba gawe blog sing judule SINAU selalu ingin tahu – ingin selalu tahu, mengko tak nyoba nulis artikel boso jowo nang blog-ku salam kenal …

  http://www.suiswoyo.wordpress.com
  http://www.suiswoyo.blogspot.com
  http://www.bisnispulsasimpel.blogspot.com

 3. nuwun sewu…..tembung “pakon” ingkang dipun kersakaken wonten bab punika, saking tembung lingga akon (BI=perintah) pikantuk ater-ater pe (pe+akon=peakon dipun ringkes dados “pakon”) dados mboten saking tembung paku+an.

 4. saiki akeh uwong seng ora nglestariake boso jowo wong jowo wae ra isoh boso jowo ,seng tak temuake neng solo ,kuthoku niki cah cilik2 wong jowo ,tapi ra isoh boso jowo kromo ,isohe ngoko ,mulakno sakniki akeh seng bijine boso jowo ra lulus.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

w

Connecting to %s