Kotagede, kutha tuwa ning Jogja

Kotagede, Kuthagede, Kotto Gedee, kutha ning Jogja sing wis nate dadi kutharaja nalika zaman Mataram Islam. Lons mbiwarakake menawa tahun 1733 kraton ing kutharaja kuwi dhuweni pager mubeng kang digawe saka watu gunung. Kuthagede, benteng kanggo ngamanake nagara utawa Kraton, baluwarti. Ana ing jeron kana kabeh pagaweyan pamarentahan tradisional ditindhakake.

Sakwise telung abad lumaku, saiki Kotagede isih ngatonake tetingalan kutha tuwa. Kutha iki dadi kutha perak, amarga akeh wong-wong kana sing dhuweni omah kanggo ngracik industri kerajinan saka perak. Menawa awake dhewe dolan mrana, sisa-sisa bangunan tuwa isih katon, kayata makam Ratu-Ratu Mataram Islam, mesjid Gedhe Mataram, watu gatheng, omah joglo, omah kalang lan liya-liyane. Menawa disawang kanthi premana, tatanan kutha ya isih kaya zaman mbiyen, jagang-jagang. Ana ing kompleks Makam Agung sakmburine Masjid Agung kuwi kanggo nyarekake Ratu Mataram kang kapisan, yaiku Panembahan Senopati, Ki Ageng Pemanahan, lan Sunan Seda ing Krapyak. Sakliyane kuwi uga kanggo nyarekake Sultan Hamenku Buwana II lan Pangeran Adipati Paku Alam I.

Ing sak kidule tembok makam ana kompleks Sendang kakung, Sendang Putri lan Sendang Kemuning. Telung meter mangidul maneh ana kampung Dalem isa nyawang Cepuri, tembok mubeng sing gedhe lan dhuwur ngubengi kraton.

Nalika kutharaja Mataram alihan enggon, Kotagede dadi kutha dagang lan industri. Ning kana dha dibangun omah-omah tradisional Jawa lan omah Kalang, Saudagaran. Omah-omah Kalang biyasane nganggo corak saka manca nanging ora ninggalake sing tradisional.

Kotagede nalika ana lindhu, akeh bangunan sing dha ambruk. Ana wong-wong sing pancen peduli karo Kotagede, trus cawe-cawe nggolek donor kanggo mbangun maneh kutha tuwa iki. Saka pamarentah dhewe ya ora meneng wae.

Kotagede, dadi pananda menawa mbiyen ing Jogja ana Mataram Islam sing gedhe tenan.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s