Sugeng Riyadi 1431

Sugeng Riyadi, luput njaluk pangapura. Bakda-bakda dha sumringah, apa-apa dianyarake, omahe dicet, klambine anak bojo anyar, mobile anyar, ning bojo aja anyar. Sauwise sesasi pasa nutuk ngampet mangan, ngombe, turu, saiki mesthine ning dha turu ditutukke, mangan sak dayak. Ning sembahyang ora akeh kaya nek tarawihan, sakjane ki nek manut kyai, ngibadah kudune dha diapikne, ning embuh. Kepiye wae sing penting kabeh dha seneng. Aku ya melu seneng, ning nek dhek cilik aku diwenehi dhuwot, saiki aku genti sing menehi dhuwit, kudune, ning nek ora ya ra papa, tegese infaq ro zakate kurang, he..he..he.

Bakdha-bakdha aku karo sedulurku ngubengi Sleman, nggoleki wong dha tekbir ki isih ana ora, pisanane mercone pating njledher, cen wiwit sakdurunge pasa, ning pas malem riyaya saya sero lan rame. Lebar Isyak aku mubeng, blas ra ana rombongan mubeng nggawa oncor kaya mbiyen cilikanku. Restoran-restoran kebak, toko-toko rasukan kebak, waduh, iki arep bakda apa arep fashion show. Aku wis pesimis bakal nemoni rombongan tekbiran kaya Sleman wis dha lali karo sing nggawe urip, aku pitakon, apa Sleman wis ora duwe agama pa ya? jebulane ra let suwe aku weruh rombongan akeh banget ra pedhot=pedhot dha muji Gusti Allah. Alhamdulillah jebulane kuthaku isih duwe pangarep-arep nggon kabecikan lan pangabekten marang Sing Gawe Urip. Alhamdulillah. Irit-iritan rombongan tekbir saya akeh, ana sing mlaku, ana sing numpak roda papat. Saya mbengi saya akeh sing dha tekbir, muga-muga ya iki potret Sleman, Ngayogyakarta singa sli, nom-nomane isih reti agama, moral, luhur pekertine. Ora ming pas riyaya. Muga-muga ora mung ngga kekudung ning arep nggolek yang, njur yang-yangan, ning ya tenan-tenan nggambarake Sleman, Ngayogyakarta sing asli, sing isih ngerti agama, he..he..he.

Iklan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

w

Connecting to %s