Sugeng Warsa Enggal 2011

Sugeng Warsa Enggal, rencang-rencang kawula ingkang kawula tresnani. Sanajan sampun radi telat anggen kawula ngaturaken menika, nanging mugi tansah damel remen penggalih. Rencang-rencang, kathah ingkang sampun kawula, panjenengan, lan sanes-sanesipun tindakaken, sampun dipun menangi wonten taun 2010 kepengker. Negara saweg nandang kesisahan amargi kathah kedadeyan, prastawa, sarwa marai mbrebes mili. Kados ta tsunami ten Mentawai, gruduge redi Merapi, memalane Gayus Tambunan kaliyan Ariel, lan sanes-sanesipun.

Kathah tiyang Indonesia ingkang dados korban wonten prastawa grudug Redi Merapi. Dumugi sakniki taksih kathah banjir lahar dingin ingkang mlayu wonten padusunan tlatah Magelang, ngantos Mergi Magelang Jogja dipun tutup, pindah jalur ten Kalibawang. Kathah tiyang dusun mboten saged mlampah wonten papan sanes kangge makarya amargi kreteke ambrol. Kathah tiyang ingkang dereng angsal panggenan saking gruduge Merapi 26 Oktober 2010. Mangsa jawah kraos dawa sanget, deres, lan kali-kali sami banjir mbeta awu utawi wedi Merapi kacampur watu-watu ageng. Tlatah sacelake Redi Merapi kados ara-ara. Ingkang dados remen inggih menika tanaman umbi-umbian, kayata kimpul saged urip subur, lan gedhang.

MUgi-mugi wonten taun 2011 menika, kathah ingkang saged kita sedaya tindakaken kangge ndandani sedaya nipun.

Iklan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

w

Connecting to %s