Wage lan Pahing

Wage lan Pahing iku jeneng pasaran ana ing tanggalan Jawa. Sakjane pasaran Jawa orang mung lara ning ana lima, yaiku Kliwon, Legi lan Pon. Aku njajal njingglengi tanggalan karo prastawa-prastawa gedhe ning Indonesia. Prastawa kuwi yaiku kayata :

Lindhu lan Tsunami ing Tlatah Aceh lan Sumatera Utara kang wadale akeh banget. Kedaden kuwi ana surya kaping 26 Desember 2004 dina Minggu Pahing.

Lindhu gedhe ing Ngayogyakarta uga tumbale akeh. Kedadeyane surya kaping 27 wulan Mei taun 2006. nDilalahe kedaden dina Setu Wage isuk-isuk.

Tsunami Mentawai kedaden tanggal 25 Oktober 2010, nanging wis jam 11 mbengi saengga wis dianggep malem Pahing.

Merapi Grudug dina Selasa Sore 26 Oktober 2010 kang uga lumayan akeh tumbale, uga dina pasarane Pahing. Jemuwahe pas grudug 5 November 2010 uga tiba Pahing lan Minggune 7 November 2010 tibane Wage.

Aku urung ngerti apa sesambungane antarane pasaran Wage lan Pahing lan karo pagebluk sing kedaden ing Indonesia. Ya ming Gusti Allah Ingkang Maha Kuwaos sing ngerti sakabehe.

Iklan

2 thoughts on “Wage lan Pahing

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

w

Connecting to %s