Basa Jawa kuwi komplit

Sinau basa jawa mesti seneng, merga akeh tembung-tembung sik angel diterjemahke ing basa liyane. Coba goleka tembung, rak akeh banget. Basa Jawa duwe dasa nama, parikan, cangkriman.

Tembung lungguh ana sing jegong, sila, slonjor, lendhetan, lan liya-liyane.

Tembung nggawa, isa wae nyangking, nyunggi, nggendong, ngasta, mbeta.

Tembung mangan isa wae dhahar, nedha, ngajeng lan liyane.

Tembung clingak clinguk, merem melek, mledhing, angus, curek, upil, ki apa basa Indonesiane lan basa Inggrise, lak angel banget.

Tembung lunga ki isa tindhak, minggat. Urung nek ditambahi lunga klepat. Pokoke ana tembung sing paling alus lan kasar ki ana.

Tembung nginang, dede, dhidhis, rembes, iler, singunen, coba apa basa liyane? Rak uangel pol.

Iklan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

w

Connecting to %s